strom

Náš život je takový,
jakým ho učiní naše myšlenky.


Již naši předkové hledali cestu k dosažení rovnováhy a zdraví. Pozorovali detailně lidský život a chtěli pochopit jeho podstatu. Byli to mudrci – rišijové. Žili v souladu s přírodou a jejími zákony. Jejich vyprávění je obsaženo ve Védách, kde je ukryta celá moudrost života. Tito mudrci byli skutečnými mistry. Zajímali se o to, proč vznikají nemoci, tím, že člověk nerespektuje svojí přirozenost, soulad s přírodou, řeší budoucnost, minulost a neuvědomuje si přítomnost. Věděli, že pokud by zanedbávali péči o tělo, mohlo by se stát překážkou v jejich životě. Proto začali cvičit, každý ájurvédař byl i jogín. Inspirovali se přírodou, například pozorováním zvířat – tak vznikly některé ásany - jógové pozice. Zaujetím určité pozice přesně věděli, na jaký zapůsobí orgán, na jaký proces v těle, ale i na stav mysli a ducha. Jóga nás vede k dosažení rovnováhy prostřednictvím sebepoznání. Ájurvéda nám nabízí vědu o životním stylu, jak přizpůsobit život své individuální přirozenosti. Obě tyto vědy jsou úzce propojené. Spojení jógy a ájurvédy nám poskytuje návody pro náš každodenní život, jak dosáhnout rovnováhy a zdraví v životě.